Trainingen

In een training maak je gebruik van de ervaringen en vaardigheden van andere deelnemers. Verschillende werkvormen geven je de mogelijkheid voor nieuwe inzichten, vaardigheden te oefenen en te leren van feedback.
Elke training is maatwerk. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden. Hieronder wat voorbeelden van trainingen die ik heb gegeven.

Intervisie
Zowel procesbegeleiding van jullie intervisiebijeenkomsten, als een training van één of meerdere methodes. Daarna ben je in staat zelfstandig een intervisiebijeenkomst te leiden, of constructief daaraan deel te nemen.
Effectieve intervisie vraagt niet alleen een goede methodiek. Ook het consequent uitvoeren van deze methodiek is essentieel voor een resultaat waar elke deelnemer wat aan heeft. In de praktijk vinden deelnemers dat vaak heel erg lastig. Menige intervisiesessie verzandt in een gezellig koffiepraatje. Om dat te voorkomen is het de moeite waard te investeren in een training.
Een deelnemer: “Ik heb me voor het eerst veilig gevoeld tijdens een intervisiebijeenkomst”.

Effectiever vergaderen
Ontbreekt het bij jullie aan structuur tijdens vergaderingen? Wordt er wel veel gepraat, maar weinig besluiten genomen, laat staan dat deze worden uitgevoerd? Ik leer je vergaderen volgens het principes van het BOB model: Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming.

Pastorale en diaconale gespreksvoering
Zowel voor beginnende als ervaren predikanten, ouderlingen, pastoraal werkers en diakenen.
Het accent ligt in eerste instantie op goed leren luisteren.
Werken met eigen casussen is het meest effectief.

Kringleiders en gespreksleiders binnen kerken.
Hoe zorg je er voor dat iedereen aan bod komt? Hoe trek je een moeizaam gesprek vlot of hoe ga je om met zeer breedsprakige deelnemers?
Verschillende werkvormen worden geoefend.

Workshop voor ouders “Omgaan met pubers aan de hand van de Roos van Leary.
Veel mensen weten wel iets van de Roos van Leary. Maar het echt kunnen toepassen in de praktijk is een ander verhaal. Na deze workshop krijg je meer plezier in het opvoeden van je pubers.  

Workshops voor vrouwen die hun relatie een APK willen geven.
Minimaal vier, maximaal zes personen.
Je kunt eventueel zelf een groepje samenstellen.
(Voor andere mogelijkheden zie bij relatie coaching)

Teamtraining of teamcoaching.
Hierbij kun je denken aan onderwerpen als: omgaan met mantelzorgers, beter samenwerken, hoe creëren we een feedbackcultuur, van denken in problemen naar denken in mogelijkheden.

Elke training wordt uitgevoerd op basis van een zorgvuldige intake. Ook teamcoaching in veranderingsprocessen of bij conflicten. Mijn expertise betreft vooral organisaties voor zorg- en welzijn, kerken en onderwijsorganisaties.

Ook in trainingen gaat het vaak om luistervaardigheden