Mediation

Mediator, Procesbegeleider, Conflictbegeleider

Werkgebied:

  • conflicten in kerken
  • conflicten in teams (non-profit)
  • conflicten na echtscheiding, ouderschapsplan
  • families, bijvoorbeeld tussen ouders en volwassen kinderen en hun partners
  • arbeidsconflicten (geen exit procedures)
  • burenconflicten.

Bij mediation gaat het niet om winnen of verliezen, maar dat alle partijen tevreden uit het conflict komen. Je zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing geen optie is of niet alles kan oplossen.

Mediation is toekomstgericht, je werkt samen aan een oplossing. Als onafhankelijke mediator breng ik de communicatie tussen de partijen weer op gang. Ik begeleid de gesprekken en bewaak het proces. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig.

Werkwijze:

Voorafgaand aan de mediation tekenen de partijen een overeenkomst waarin een aantal afspraken is vastgelegd, zoals vertrouwelijkheid, mogelijkheid om tussentijds te stoppen, wie deelneemt aan de mediation, eventuele verslaglegging en wie de kosten voor z’n rekening neemt.

Lid NMv (www. mediatorsvereniging.nl) en PCM (www.christenmediators.nl)

Wat herken je van je eigen situatie in dit plaatje?

Je moet of wilt met elkaar verder, maar het lukt even niet, of heel lang al niet.