Relatiecoaching

Heb je behoefte aan iemand die je helpt de kluwen in je hoofd te ontwarren? Coachen is voor een groot deel “helpen met denken”.

Soms zijn er net te veel puzzelstukjes in je leven om er zelf weer één geheel van te maken. En heb je iemand nodig de contouren opnieuw vorm te geven. Mijn deskundigheid ligt vooral op het gebied van

  • partnerrelaties
  • familierelaties
  • omgaan met relaties na echtscheiding
  • werkgerelateerde relaties

Werkwijze:

Ik werk doel- en actiegericht. Soms kost het tijd inzicht te krijgen in wat er nu eigenlijk speelt: bij jezelf, je partner, je kind, of anderen. Je verleden speelt vrijwel altijd een rol. Hoe ben je geworden tot de persoon die je nu bent. Welke invloed heeft dat op het hier en nu. Toch geef ik je meteen vanaf het begin handvaten waar je alvast mee kunt oefenen.

In mijn gereedschapskist zitten verschillende soorten methodieken. Ik maak daaruit voortdurend keuzes: wat past op dit moment, in deze situatie, in deze fase, het beste bij deze persoon, deze relatie, dit gezin, of dit team. De kern is echter wel dat ik werk vanuit een systemisch denkkader en het contextueel gedachtengoed.

Het handelen van een mens is nooit een op zich zelf staand iets. Ons gedrag en ons denken wordt beïnvloed door onze omgeving. En ons gedrag heeft effect op anderen. We hebben dat alleen niet altijd in de gaten.

In een coachingstraject komen vaak de volgende onderwerpen ter sprake:

  • Inzicht in eigen manier van denken en communiceren
  • Inzicht in belemmerende patronen
  • Vaardigheden voor een effectievere communicatie
  • Vergroten van je probleemoplossend vermogen

De gesprekken kunnen plaatsvinden in mijn praktijk aan de ’s Gravesandelaan 7, 1222SX Hilversum, maar ook elders.

Lid VCC (www.christencoaches.nl) en VCW (www.contextueelwerkers.eu)

Soms zijn er te veel puzzelstukjes
Als contouren zichtbaar worden is er hoop
Deze puzzel is af. Maar zo zal het nooit in het echt worden. En we leven niet in een romantische Anton Pieck wereld